Tag - معایب ذاتی چوب

مزایای اسلب چوبی

مزایای و معایب اسلب چوبی

مزایای اسلب چوبیعایق حرارتی و برودتی مناسب است. چوب عایق صوتی مناسبی است و آلودگی صوتی کمتر ایجاد می کند. تنوع چوب به خلاقیت مردم کمک می کند و ماده ای طبیعی است و هرچقدر چوب کهنه تر شود مرغوب تر می شود. نگه داری آن آسان است قابلیت پرداخت سطحی،رنگ پذیری،کنده کاری وبرش بالای دارد. امکان تصحیح و خواص مواد ضد حریق،ضد رطوبت و ضد قارچ را دارد. خاصیت ارتجاعی واقع در ضربه و مقاومت مکانیکی خوب دارد.معایب ذاتی چوبچوب نسبت به مواد مصنوعی ...

Read more...