Tag - چوب

انواع چوب

انواع چوب

انواع چوب گونه های متنوعی از درختان در سراسر جهان وجود دارند که هر کدام خصوصیات ویژه ای دارند ،بسته به نوع آب و هوای منطقه، نوع خاک، ارتفاع از سطح دریا ، نوع پوشش و نوع جنگل هایی که در درختان آن رشد می کنند. خصوصیات درختان نیز متفاوت می باشد،تفاوت خصوصیات درختان در سال های مختلف رویش بر روی خصوصیات چوب حاصل از درخت نیز تاثیر مستقیمی دارد. این خصوصیات مختلف در نقوش چوب،رنگ چوب،بوی چوب،بافت چوبی و در کاربردهای...

Read more...